Bureau Funeraire Adviezen is een bureau dat zich richt op advieswerk over funerair erfgoed in Nederland. Het bureau is opgericht in 2008. Op deze website vindt u informatie over wat Bureau Funeraire Adviezen te bieden heeft.

Leon BokHet bureau adviseert over historische waarden op begraafplaatsen en kerkhoven, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Dat kan in de vorm van een zogenaamde Quick Scan waarin van meerdere begraafplaatsen of grafvelden de karakteristieken en waarden worden opgesomd. Uitgebreider kan het bureau ook een complete waardestelling leveren, zoals ook gehanteerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met het oog op restauraties aan grafmonumenten kan het Bureau Funeraire Adviezen een plan van aanpak opstellen met daarbij een begroting van de restauratiekosten.

Exploitatie van historisch waardevolle begraafplaatsen is een item waar het bureau veel ervaring in heeft. Bureau Funeraire Adviezen kan inventarisaties maken van punten die wellicht in de praktijk kunnen leiden tot een verbeterde exploitatie in combinatie met het behoud van funeraire waarden. Het gezamenlijk vaststellen van een visie is iets waar Bureau Funeraire Adviezen veel ervaring mee heeft. Aan de hand van zo'n visie kan het bureau ook beleidsplannen opstellen of bestaande beleidsplannen screenen. Vanzelfsprekend behoort tot de diensten ook het opstellen van een plan van aanpak. Onder adviezen en diensten vindt u een overzicht van wat Bureau Funeraire Adviezen zoal kan leveren.

Manier van werken

Elke opdracht vraagt om een specifieke aanpak. Geen begraafplaats of kerkhof is hetzelfde en de omstandigheden zijn telkens weer anders. Ook de vragen verschillen sterk en uniforme antwoorden bestaan niet. Bureau Funeraire Adviezen doet altijd eerst een intake met de opdrachtgever waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden voor eigen inzet of noodzakelijke inzet van derden. Verder wordt duidelijk gecommuniceerd over wat er opgeleverd gaat worden. Door middel van een heldere offerte is altijd duidelijk wat de kosten zijn en hoeveel tijd er met de uitvoering van een opdracht gemoeid zal zijn. Veel opdrachten worden zelfstandig uitgevoerd, maar daar waar nodig werkt Bureau Funeraire Adviezen samen met andere adviesbureaus, historische verenigingen of specifieke vakmensen.

Samenwerkingspartners zijn:

De basis van een opdracht wordt meestal gevormd door een oriënterend gesprek, waarbij veelal ter plekke de situatie wordt opgenomen en waar de probleemstelling wordt besproken. Vervolgens wordt op grond van de vraag een opzet besproken die leidt tot een offerte. Goedkeuring van de offerte vormt de start van de opdracht. Eventueel wordt vastgelegd binnen welk tijdsbestek een advies, rapport of presentatie opgeleverd dient te worden. Daarbij komt ook de inzet van andere expertise aan bod.

25 Jaar ervaring

Het behoud van de funeraire cultuur in Nederland is een van de uitgangspunten van het bureau. Adviseur Leon Bok heeft met dit onderwerp ruime ervaring. Al ruim 25 jaar beweegt hij zich op het terrein van de funeraire cultuur en is als zodanig betrokken bij veel ontwikkelingen die zich op dit gebied voordoen. Inmiddels heeft hij in Nederland al 4.000 begraafplaatsen bezocht. Naast adviseur voor Bureau Funeraire Adviezen is Leon Bok ook schrijver van artikelen en boeken over funeraire cultuur in Nederland.

Bent u geïnteresseerd wat Bureau Funeraire Adviezen voor u kan doen aangaande behoud en ontwikkeling van het funerair erfgoed in uw gemeente, op uw begraafplaats of kerkhof, maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Non-Profit

Bureau Funeraire Adviezen zet zich ook belangeloos in voor het funerair erfgoed. In de afgelopen jaren heeft het bureau ondermeer financieel bijgedragen aan verschillende funeraire initiatieven in Nederland. Daarnaast heeft Bureau Funeraire Adviezen in samenwerking met Amerikaanse deskundigen in de afgelopen jaren geadviseerd over de wijze van reiniging van de kostbare zerken op de Portugees Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Verder steunt het bureau het Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover met adviezen en raadgeving. Daarnaast is adviseur Leon Bok betrokken bij de Stichting Dodenakkers.nl en adviseert hij over van rijkswege beschermd funerair erfgoed voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.