Skip to main content

Te verlenen diensten

Naast advieswerk levert Bureau Funeraire Adviezen de volgende diensten.

Lezingen/excursies

Het geven van lezingen of excursies over funerair erfgoed in Nederland is een onderwerp waarin Bureau Funeraire Adviezen is gespecialiseerd. De lezingen kunnen afgestemd worden op de stad, dorp, streek of regio waarin het funeraire erfgoed zich bevindt. Ook kunnen ter plekke excursies worden gegeven waarbij deelnemers in de praktijk kennis maken met het funerair erfgoed in hun omgeving.

In lezingen kan ingegaan worden op de funeraire ontwikkelingen in Nederland met voorbeelden en typische objecten uit de omgeving waar de lezing gegeven wordt. Ook kan gekozen worden voor een meer specifiek funerair item. Bureau Funeraire Adviezen biedt onder meer de volgende lezingen:

  • Interactieve lezing: hierbij leiden de vragen van de deelnemers tot de beschouwing van funerair erfgoed in Nederland en daarbuiten. Ook heel specifieke onderwerpen kunnen aan bod komen.
  • Katholieke gebruiken op begraafplaatsen, geschiedenis en overzicht.
  • Nederlands funerair erfgoed buiten Nederland. Over funerair erfgoed van de Hollanders in de koloniën en andere landen waarmee de VOC handelde.
  • Beschermen van cultuurhistorisch waardevolle begraafplaatsen. Een lezing over beschermde begraafplaatsen in Nederland.
  • Graftrommels: wat zijn het, waar komen ze vandaan en waarom zijn ze nagenoeg verdwenen, hoeveel zijn er nog. In een interessante lezing leert u alles over dit unieke voorwerp op onze begraafplaatsen.
  • Grafsymboliek. Een lezing over funeraire symboliek op Nederlandse begraafplaatsen, grafmonumenten en andere objecten (in overleg aan te passen aan specifieke stad, dorp of begraafplaats).

Fotografie

Bureau Funeraire Adviezen beschikt over ruim 180.000 foto's van bijna alle begraafplaatsen in Nederland en zo'n 20.000 foto's van diverse begraafplaatsen in het buitenland. Zie fotografie.

Overzichten (verdwenen) begraafplaatsen in Nederland

Bureau Funeraire Adviezen heeft een nagenoeg compleet overzicht van alle begraafplaatsen in Nederland (ruim 4.500) alsmede meer dan 800 verdwenen begraafplaatsen. Naast gegevens als naam en adres is in deze lijst ook informatie opgenomen over de status, de beschermde onderdelen, dateringen en andere bijzonderheden. Wenst u inzicht in het aantal begraafplaatsen in uw omgeving, provincie of streek, neem dan contact op met Bureau Funeraire Adviezen.

Inventarisaties

Voor het samenstellen van een overzicht van te beschermen grafmonumenten levert Bureau Funeraire Adviezen criteria op maat. Dankzij jarenlange kennis en ervaring kunnen de criteria zodanig worden vastgesteld dat u ook verder kunt met de begraafplaats in de toekomst. Zulke evenwichtige en afgewogen criteria kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het samenstellen van een lijst van waardevolle grafbedekkingen conform een beheersverordening of ten behoeve van een gemeentelijke monumentenlijst. U kunt Bureau Funeraire Adviezen dit traject laten begeleiden door het inzetten van vrijwilligers of in zijn geheel laten uitvoeren. Op verzoek kunnen voorbeelden toegezonden worden of er kan ter plekke een demonstratie gegeven worden.

Leon Bok aan het werk tijdens een inventarisatie

Waardestellingen

Ten behoeve van gemeentelijke, provinciale of rijksmonumentlijsten kunnen waardestellingen worden opgesteld. Dergelijke waardestellingen bestaan uit een inleiding, omschrijving en waardering. Naast een overzicht van ontstaan en ontwikkeling van een begraafplaats of kerkhof wordt weergegeven wat er van historische waarde aanwezig is en in welke mate dat van belang is (lokaal, regionaal of landelijk). Door ruime ervaring in dit werk en doordat al meer dan 4.400 begraafplaatsen in Nederland werden bezocht, is een waardestelling van Bureau Funeraire Adviezen gegarandeerd de moeite waard.