Fotografie van begraafplaatsen en kerkhoven is niet zo algemeen als vaak gedacht wordt. Overzichten zijn schaars en verzamelingen van foto's van meerdere begraafplaatsen zijn zeldzaam. Dit gegeven is mede de aanleiding geweest voor Bureau Funeraire Adviezen om een utigebreid archief aan te leggen met daarin foto's van honderden begraafplaatsen, kerkhoven, grafmonumenten en gebouwen in zowel Nederland als in het buitenland.

Bureau Funeraire Adviezen beschikt inmiddels over ruim 135.000 digitale foto's van honderden kerkhoven en begraafplaatsen in Nederland. Het betreft begraafplaatsen door het gehele land. Inmiddels zijn daar ook 15.000 foto's van buitenlandse begraafplaatsen aan toegevoegd, variërend van België tot Indonesië. De verzameling is gestart in 2003 en de eerste foto's zijn gemaakt met een Canon Powershot G5. Het formaat van deze foto's is overwegend 1600x1200 maar later is ook geschoten op 2592x1944 (5 megapixels). Van juli 2008 tot juni 2012 werden foto's gemaakt met een Canon EOS 450D. Het formaat van deze foto's is 3088x2056 (6.3 megapixels). Vanaf juli 2012 worden foto's gemaakt een Canon EOS 600D. Deze foto's hebben het formaat 3456x2304 (8.0 megapixels).

Bij het fotograferen van begraafplaatsen wordt vooral gelet op historisch waardevolle elementen en andere harde elementen die zeer beeldbepalend zijn. Daaruit is een zekere categorisering ontstaan waaruit hier een aantal voorbeelden wordt gegeven:

Verder zijn er veel overzichten van begraafplaatsen in de verzameling te vinden, onder alle weersomstandigheden en jaargetijden. In sommige gevallen zijn ook werkzaamheden op begraafplaatsen vastgelegd, zoals open graven, restauraties van grafmonumenten of werk aan paden en dergelijke. Van veel begraafplaatsen zijn foto's over meerdere jaren beschikbaar. Alle foto's zijn voorzien van de datum waarop ze gemaakt zijn.

Bestellingen

Diverse media, uitgevers, redacties en andere organisaties maken gebruik van foto's uit de verzameling van het bureau. Tegen een geringe vergoeding kunnen ook voor uw publicatie foto's worden aangeleverd. Levering vindt plaats na overleg. Eventueel kunnen vooraf voorbeeldfoto's gezonden worden (lage resolutie). Bestellingen en vragen over fotomateriaal kunt u opgeven via . Zoekt u foto's van meer algemeen Nederlands cultuurhistorisch erfgoed dan adviseer ik u te kijken op www.erfgoedfoto.nl of op de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: beeldbank.cultureelerfgoed.nl.