Recent artikel:

Gemeente Súdwest-Fryslân: Inventarisatie gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente Súdwest-Fryslân is een echte fusiegemeente. In 2019 kwamen de huidige grenzen tot stand en daarmee telde de gemeente maar liefst 101 begraafplaatsen. De meeste begraafplaatsen zijn kerkhoven, gelegen bij de kerk in kleine dorpen. De gemeente telt ook...

Overzicht begraafplaats met aulaIn de gemeente Huizen werd in 1829 een begraafplaats op de Eng aangelegd nadat het begraven in de kerk en het kerkhof gestaakt was. De grond voor die begraafplaats was al in de Franse tijd verworven. De begraafplaats was eenvoudig met aanleg met drie grote velden omgeven door enkele paden. In 1895 vond een uitbreiding plaats en in 1939 werd een aula toegevoegd. Niet lang daarna bleek dat de capaciteit op de begraafplaats onvoldoende was en dat er een nieuwe begraafplaats nodig was. Die is er in de jaren vijftig gekomen en de nu oude begraafplaats werd nog maar mondjesmaat gebruikt. Lang was er sprake van grootschalige ruiming, maar dat is er nooit van gekomen. Met behulp van een inventarisatie wil de gemeente Huizen vaststellen welke grafmonumenten of grafvelden van belang zijn voor het behoud.