Recent artikel:

Gemeente Huizen: Inventarisatie oude gemeentelijke begraafplaats

In de gemeente Huizen werd in 1829 een begraafplaats op de Eng aangelegd nadat het begraven in de kerk en het kerkhof gestaakt was. De grond voor die begraafplaats was al in de Franse tijd verworven. De begraafplaats was eenvoudig...

Over de begraafplaats op Schiermonnikoog is door de betrokken partijen een website gemaakt waarop allerlei informatie over de grafmonumenten en het kerkhof zijn te vinden.