Urk Kerk Klein

Recent artikel:

Gemeente Urk: Consolidatieplan kerkhof Urk en opstellen 20 verhalen.

Op het oude kerkhof van Urk liggen 741 graven. Niet alle graven kennen nog een grafmonument maar het zijn er honderden. Achter die grafmonumenten zitten soms bijzondere verhalen, van mannen en vrouwen die worstelden met wat de zee hen bracht...

Dit project wordt uitgevoerd voor Stichting Dodenakkers.nl in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er zal een driedaagse workshop worden georganiseerd in Chennai. Bezoeken aan verschillende begraafplaatsen in de regio maakt deel uit van de workshop.Koepelgraf voor Anthonia Nilo-Van Steelant op de begraafplaats van Nagapatnam