Urk Kerk Klein

Recent artikel:

Gemeente Urk: Consolidatieplan kerkhof Urk en opstellen 20 verhalen.

Op het oude kerkhof van Urk liggen 741 graven. Niet alle graven kennen nog een grafmonument maar het zijn er honderden. Achter die grafmonumenten zitten soms bijzondere verhalen, van mannen en vrouwen die worstelden met wat de zee hen bracht...

Op basis van een vaste set aan criteria worden de vrijwilligers van Smelne's Erfskip geinstrueerd om de inventarisatie van alle begraafplaatsen in de gemeente te doen. Aan de hand van de opgestelde lijsten zal Bureau Funeraire Adviezen de grafmonumenten voor de gemeente scoren en legt daarna in overleg met Smelne's Erfskip een definitieve lijst voor. De inventarisatie wordt gedaan op grond van de Erfgoedverordening.