Recent artikel:

Gemeente Súdwest-Fryslân: Inventarisatie gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente Súdwest-Fryslân is een echte fusiegemeente. In 2019 kwamen de huidige grenzen tot stand en daarmee telde de gemeente maar liefst 101 begraafplaatsen. De meeste begraafplaatsen zijn kerkhoven, gelegen bij de kerk in kleine dorpen. De gemeente telt ook...

Grafmonument Van Lennep

In de wijk Sisli in Istanbul ligt de Protestantse begraafplaats Ferikoy. Het beheer van deze begraafplaats rouleert elke twee jaar tussen de Consulaat-Generaals van Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Zweden, Hongarije, Zwitserland en die van Nederland. Dit jaar is Nederland aan de beurt. In het kader daarvan wil het Consulaat een waardestelling laten uitvoeren en een opname van de Nederlandse grafmonumenten. Begin augustus van 2017 heeft Bureau Funeraire Adviezen de werkzaamheden hiervoor ter plekke uitgevoerd en een rapport opgeleverd met daarin een voorstel voor de verdere aanpak.

Bedoeling is dat op termijn de grafmonumenten hersteld worden en dat gekeken wordt naar het totale beheer van de begraafplaats. Deze begraafplaats is een van de twee waar in Turkije nog Nederlandse graven te vinden zijn. De andere ligt in Izmir.

 

Bij sommige grafmonumenten was werk aan de winkel om ze vrij te zetten

Grafmonument voor de familie Keun.