Urk Kerk Klein

Recent artikel:

Gemeente Urk: Consolidatieplan kerkhof Urk en opstellen 20 verhalen.

Op het oude kerkhof van Urk liggen 741 graven. Niet alle graven kennen nog een grafmonument maar het zijn er honderden. Achter die grafmonumenten zitten soms bijzondere verhalen, van mannen en vrouwen die worstelden met wat de zee hen bracht...

In opdracht van de gemeente Wageningen wordt een inventarisatie gedaan van waardevolle graven en behoudenwaardige grafmonumenten. Nadruk ligt met name op het oorspronkelijke deel dat in 1903 in gebruik werd genomen, naar ontwerp van de tuin- en landschaparchitect L.A. Springer.