Recent artikel:

Gemeente Ede: Quick scan gemeentelijke en RK begraafplaats Ede

De gemeente Ede telt dertien begraafplaatsen. Daarvan worden er nog acht gebruikt. Vijf daarvan betreft een gemeentelijke begraafplaats. Drie daarvan bestaan uit een oud en nieuw gedeelte, van elkaar gescheiden door een straat (Bennekom, Ede en Lunteren). De andere begraafplaatsen...

De gemeente Boarnsterhim is in 2014 opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Leeuwarden. Daarbij zijn ook vijf gemeentelijke begraafplaatsen toegevoegd aan de twee reeds bestaande gemeentelijke begraafplaatsen in Leeuwarden. Die twee begraafplaatsen waren al in 2010 geïnventariseerd. Nu heeft de gemeente Leeuwarden verzocht de vijf toegevoegde begraafplaatsen op dezelfde wijze te inventariseren om vast te stellen welke graven van belang zijn vanwege de persoon die er begraven is, of vanwege het grafmonument dat op het graf geplaatst is.