Recent artikel:

Gemeente Huizen: Inventarisatie oude gemeentelijke begraafplaats

In de gemeente Huizen werd in 1829 een begraafplaats op de Eng aangelegd nadat het begraven in de kerk en het kerkhof gestaakt was. De grond voor die begraafplaats was al in de Franse tijd verworven. De begraafplaats was eenvoudig...

De gemeente Boarnsterhim is in 2014 opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Leeuwarden. Daarbij zijn ook vijf gemeentelijke begraafplaatsen toegevoegd aan de twee reeds bestaande gemeentelijke begraafplaatsen in Leeuwarden. Die twee begraafplaatsen waren al in 2010 geïnventariseerd. Nu heeft de gemeente Leeuwarden verzocht de vijf toegevoegde begraafplaatsen op dezelfde wijze te inventariseren om vast te stellen welke graven van belang zijn vanwege de persoon die er begraven is, of vanwege het grafmonument dat op het graf geplaatst is.