Recent artikel:

Gemeente Huizen: Inventarisatie oude gemeentelijke begraafplaats

In de gemeente Huizen werd in 1829 een begraafplaats op de Eng aangelegd nadat het begraven in de kerk en het kerkhof gestaakt was. De grond voor die begraafplaats was al in de Franse tijd verworven. De begraafplaats was eenvoudig...

De gemeente Terschelling kent twee begraafplaatsen, de gemeentelijke begraafplaats aan de Longway en de oude begraafplaats aan de Schoolstraat, beide in West-Terschelling. De wijze van beheer van de oude begraafplaats is al eerder onderwerp van onderzoek geweest. De historisch waardevolle begraafplaats aan de Schoolstraat vereist een specifiek beleid en aanpassingen in de verordening die het behoud van de waarden beter moet waarborgen. Bureau Funerair Adviezen levert input voor het beleidsplan en geeft praktisch advies over de toekomstige omgang met de begraafplaats.