Recent artikel:

Gemeente Huizen: Inventarisatie oude gemeentelijke begraafplaats

In de gemeente Huizen werd in 1829 een begraafplaats op de Eng aangelegd nadat het begraven in de kerk en het kerkhof gestaakt was. De grond voor die begraafplaats was al in de Franse tijd verworven. De begraafplaats was eenvoudig...

Via het speciale cultuurfonds Perzik van Onsterfelijkheid worden grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers behouden, hersteld en instand gehouden. Bureau Funeraire Adviezen adviseert bij een aanvraag en beoordeelt of bij de plannen voldoende rekening is gehouden met de cultuur- en funerair-historische waarden.