Recent artikel:

Gemeente Súdwest-Fryslân: Inventarisatie gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente Súdwest-Fryslân is een echte fusiegemeente. In 2019 kwamen de huidige grenzen tot stand en daarmee telde de gemeente maar liefst 101 begraafplaatsen. De meeste begraafplaatsen zijn kerkhoven, gelegen bij de kerk in kleine dorpen. De gemeente telt ook...

Gemeente De Fryske Marren telt vijftien gemeentelijke begraafplaatsen. De oudste dateren uit de late middeleeuwen terwijl de jongste aangelegd werd aan het eind van de twintigste eeuw. In opdracht van de gemeente heeft Bureau Funeraire Adviezen op alle begraafplaatsen die grafmonumenten geinventariseerd die van belang zijn vanwege hun uiterlijk, voorkomen en architectuur. Het is de bedoeling dat de belangwekkende personen door vrijwilligers uit de dorpen zelf uitgezocht worden.